<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bett-2020-Interactive-Norway

Interactive Norway er tilstede på Bett i London! Vi holder SMART Board seminar spesielt egnet for lærere, IKT-ansatte og skoleledere, men alle er selvsagt velkomne! Meld deg på her. Vi er også tilstede på stand, SMART NH20 og Prowise stand SG20. Vi sees :)

SMART-Board-Det-samlede-verktoyet-i-klasserommet

Seminar: SMART  Board

Det samlende verktøyet for lærere og elever i klasserommet! 

Vi utfordrer den tradisjonelle bruken av SMART Board og legger vekt på kreative og engasjerende lærings-aktiviteter. SMART Board fungerer som et samlende verktøy for både lærer og elever, også sammen med andre eksisterende løsninger i klasserommet. Skjermens samhandling med iPad, Chromebooks og PC gir mulighet for mer inkluderende og variert undervisning. Vi viser deg hvordan! 

Du får oppleve:

 • Hvilke nye muligheter SMART Learning Suite Online (skybasert Notebook) gir undervisning og samarbeid på SMART Board, også på lærerens og elevenes mobile enheter (iPad, PC, Chromebook). 

 • Hvordan SMART Activities kan brukes til å lage motiverende og spillbaserte læringsoppgaver, som elevene kan jobbe med kollektivt eller individuelt. 

 • Hvordan elevene kan skape og samarbeide i Workspaces, samtidig som læreren kan observere elevenes aktivitet. 

 • Hvordan den innebyggede speilingsfunksjonen fungerer (for alle enheter).

Prowise-Move-v2-Bett2020

Stand: Prowise

SG20

Book demonstrasjon på stand, og vi kontakter deg for tidspunkt. 

Prowise sine interaktive løsninger er de mest fleksible, komplette og blant de mest innovative løsningene på markedet. Vi viser deg den nominerte løsningen til BETT Awards, Prowise Move. 

Du får oppleve:

 • Prowise touchscreen, den nyeste interaktive skjermen fra Prowise med gode tilrettelagte funksjoner for lærer og elev.

 • Prowise heissystemer som tilrettelegger for brukeren og pedagogikken. Bruk løsningen som interaktiv skjerm, eller som bord.

 • Vi viser deg skjermens interaktive kamera som underbygger kinestetisk læring og elevaktivitet.
   
 • Prowise Presenter 10 med samproduksjon for hele klassen eller for mindre grupper. Bordaktiviteter for kollektiv læring, eller noe helt nytt: vi bringer interaktiviteten ut i klasserommet.

 • Prowise ProConnect for elevengasjement og aktivisering av elevene med alle digitale enheter

Oss møter du

 
Du finner oss på  SMART (Stand: NH20) og Prowise stand (Stand: SG20). Kom gjerne innom og slå av en prat!

Eirik-ny-Ansatt-Interactive

Eirik M. Pedersen

Leder Utdanning

Tlf: +47 928 11 554 
E-post: eirik@interactive.no

 

Kristina-Bett

Kristina Rummelhoff

Digitalpedagog og fagansvarlig

Tlf: +47 917 06 669
E-post: kristina@interactive.no

 

Ian-Bett

Ian Guildford

Daglig leder

Tlf: +47 959 93 767
E-post: ian@interactive.no

Lars-Peter-v3

Lars Peter Østrem

Digitalpedagog

Tlf: +47 41 02 44 55
E-post: lp@interactive.no