<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prowise logo White

Velkommen til vår opplæringsportal for Prowise Presenter 👨‍🎓

Her vil du finne utvalgte videoer, læringsopplegg og pedagogiske blogginnlegg som skal inspirere og hjelpe deg som lærer i gang med bruken av Prowise i undervisningen. Til høyre finner du en rask oversikt som sender deg rett til det du ønsker å lære mer om.

Lykke til!

Meny

Opplæringsvideoer

Prowise Touchscreen
Prowise Presenter

Læringsopplegg

Kurs og workshop

Aktuelle webinarer
Workshops
Bestill kurs

Hold deg oppdatert

Blogginnlegg
Følg oss på sosiale medier

 

Prowise Touchscreen

Kom i gang med den interaktive skjermen. Klikk på "flere videoer" for å lære mer.

Prowise Presenter

Kom i gang med programvaren. Klikk på "flere videoer" for å lære mer. 

 

Læringsopplegg

Her har vi laget læringsopplegg du kan starte med. Det er laget i Prowise Presenter programvaren,
som er gratis og nettbasert. Opprett konto eller logg inn.

Thumbnail-barnehage

Læringsopplegg for barnehage og 1.-2. trinn

I denne filen finner du inspirasjon til hvordan du kan bruke Prowise Presenter sammen med barna.

Tema: Eventyr, spill og aktiviteter
Trinn: Barnehage og 1.-4. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-barnehage

Sommerfuglhagen_Thumbnail

Læringsopplegg for barnehage og 1.-2. trinn

Jobb med musisering og komponering i sommerfuglhagen. Lek med toner, melodier og skap en egen himmel av musikk. ​​​​

Tema: Musisering og komponering
Fag: Musikk
Kjerneelementer: Utøve, lage og oppleve musikk
Læringsmål:  Utforske og eksperimentere med klang og melodi
Trinn: Barnehage og 1.-2. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-sommerfuglhagen

barekraftig-utvikling

Læringsopplegg for 5.-10. trinn

Lær om bærekraftig utvikling og bli kjent med FNs bærekraftsmål. Jobb med begrepsinnlæring og reflekter over hvilke utfordringer vi står overfor og hva vi kan gjøre for å nå bærekraftsmålene.

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap
Fag: Samfunnsfag, naturfag
Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, bærekraftige samfunn
Læringsmål: Utforske og presentere en global utfordring ved bærekraftig utvikling og dens konsekvenser. Utvikle forslag til hvordan man kan bidra til å motvirke utfordringer. 
Trinn: 5.-10. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-barekraftig-utvikling

Pannekaken_thumbnail

Læringsopplegg for barnehage og 1.-4. trinn

Lær om rim og sjangertrekk for eventyr. Les eventyret om pannekaken, gjenfortell og gå på leting etter rim. Løs oppgaver om sjangertrekk og samtale om hvilke sjangertrekk dere finner i eventyret om pannekaken.

Tema: Eventyr og rim
Fag: Norsk
Kjerneelementer: Språket som system og mulighet
Læringsmål:  Leke med rim og lytte ut språklyder i ord. Lytte til og samtale om skjønnlitteratur. 
Trinn: Barnehage og 1.-4. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-pannekaken-og-rim

Thumbnail-SLSO-portal-kroppen-1

Læringsopplegg for 5.-7. trinn

Lær om kroppens indre organer, plasser organene på riktig sted og løs andre spillbaserte oppgaver. Gjennomfør et forsøk i klasserommet om minnet vårt og hvordan vi best kan huske ting.

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring
Fag: Naturfag
Kjerneelementer: Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
Læringsmål:  Gjøre rede for kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen. Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener.
Trinn: 5.-7.

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-kroppen

Thumbnail-prowise-portal-koding

Læringsopplegg for 5.-7. trinn

Lær om koding og programmering med CodeWise.

Tema: Programmering
Fag: Naturfag
Kjerneelementer: Teknologi
Læringsmål:  Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Trinn: 5.-7. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-koding

Thumbnail-SLSO-Vikings

Læringsopplegg for 5.-7. trinn

Lær om vikinger og hvordan de levde, gjennomfør aktiviteter og lær nye ord i et tverrfaglig opplegg på engelsk.

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Fag: Samfunnsfag og engelsk
Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og sammenhenger
Læringsmål: Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg. Lese og  lytte til engelskspråklige sakprosatekster og samtale om innholdet.
Trinn: 5.-7. 

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-Vikings

Thumbnail-brukerportal

Læringsopplegg for barnehage og 1.-2. trinn

Jobb med tall og tallforståelse. Tell med tallinje, løs oppgaver og jobb med begreper som flere og færre.

Tema: Tall og tallforståelse
Fag: Matematikk
Kjerneelementer: Representasjoner og kommunikasjon
Læringsmål:  Utforske tall, mengde og telling i lek.
Trinn: Barnehage og 1.-2. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-tall-og-mengde

Thumbnail-brukerportal-samer

Læringsopplegg for 1.-4. trinn

Lær om samer med interaktive oppgaver. Lag tankekart og gjør aktiviteter som puslespill og ordsøk.

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Fag: Samfunnsfag
Kjerneelementer: Identitetsutvikling og fellesskap
Læringsmål: Beskrive gi eksempel på mangfold Norge, med vekt på ulike folkegrupper, inkludert det samiske urforlket
Trinn: 1.-4. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-samer

Thumbnail-brukerportal-påske

Læringsopplegg for 4.-6. trinn

Lær om typiske sjangertrekk for krim og påskekrim. Jobb med begreper, les en krim og løs mysterier.

Tema: Påskekrim
Fag: Norsk
Kjerneelementer: Tekst i kontekst
Læringsmål:  Lese skjønnlitteratur og samtale om form og innhold.
Trinn: 4.-6. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-paskekrim

Thumbnail-brukerportal_Det-gamle-Egypt

Læringsopplegg for 5.-7. trinn

Lær om det gamle Egypt i et tverrfaglig opplegg. Plasser hendelser på en tidslinje og finn Egypt på kartet. Lær om hvordan samfunnet vokste frem langs Nilen og reflekter rundt hva som lå til grunn for menneskenes bosettingsmønster i det gamle Egypt og slik elevene bor i dag. Løs en kode med hieroglyfer og lag egne hemmelige koder.

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Fag: Samfunnsfag
Kjerneelementer: Demokratiforståelse og deltakelse
Læringsmål: Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg. Samtale om hvordan endringer i livsgrunnlag og teknologi påvirker demografi, levekår og bosettingsmønster.
Trinn:
5.-7. 

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-Det-gamle-egypt

Thumbnail-brukerportal-de-tre-små-griser

Læringsopplegg for barnehage og 1.-2. trinn

Fortell eventyret om de tre små griser og jobb med interaktive oppgaver om telling. Spill memory, pusle og utforsk koding.

Tema: De tre små griser
Fag: Norsk
Kjerneelementer: Tekst i kontekst
Læringsmål:  Lytte til og samtale om skjønnlitteratur 
Trinn: Barnehage og 1.-2. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-tre-sma-griser

Den-franske-revolusjonen

Læringsopplegg for 8.-10. trinn

Bli kjent med den franske revolusjonen. Gjenfortell enkle trekk fra historien og reflekter rundt hva den franske revolusjonen har betydd for dagens demokrati.

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Fag: Samfunnsfag
Kjerneelementer: Demokratiforståelse og deltakelse
Læringsmål: Reflektere over hvordan menneskene har kjempet for endringer i samfunnet påvirket av historisk kontekst.
Trinn: 8.-10.

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-den-franske-revolusjon

Thumbnail-SLSO-portal-regnskogen

Læringsopplegg for 4.-7. trinn

Utforsk regnskogen, lær om dyrene som bor der og reflekter rundt utfordringer ved bærekraftig utvikling. Utgangspunktet for læringsopplegget er hentet fra overordnet del i LK20: "respekt for naturen og miljøbevissthet". 

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling
Fag: Samfunnsfag, naturfag
Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, bærekraftig samfunn
Læringsmål: Utforske en global utfordring ved bærekraftig utvikling og dens konsekvenser. Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold.
Trinn: 4.-7.

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-regnskogen

Dagens-bokstav

Læringsopplegg for 1. trinn

Finn inspirasjon til hvordan du kan jobbe med dagens bokstav i Prowise Presenter!


Fag: Norsk
Kjerneelementer: Språket som system og mulighet
Læringsmål: Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
Trinn: 1. trinn

Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Prowise Presenter og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

Vis-laringsopplegg-dagens-bokstav

 

Kurs og workshop

Aktuelle webinarer

Her finner du tidligere og planlagte webinarer om interaktiv undervisning.

Workshop

Her har vi laget to workshops som tar for seg Prowise Touchscreen og Prowise Presenter.

Workshop
Presenter

For å gjennomføre workshopene må du ha tilgang på SMART Board og SMART Learning Suite Online. Det er en fordel at du har vært på kurs, eller har sett opplæringsvideoene før du begynner med oppgaver.

Bestill kurs

Vårt utdanningsteam består av digitalpedagoger med lang fartstid i skolen og som kursholdere. 

 

Hold deg oppdatert

fleksible-klasserom

Fleksible klasserom - Hva er det?

Dersom klasserommet skal være en arena for variert og tilpasset læring, må utstyret og verktøyene som brukes i klasserommet være fleksibelt.

Laering-og-digitalisering-i-det-moderne-klasserommet-3

Læring og interaktivitet i det moderne klasserommet

Det moderne klasserommet byr på nye pedagogiske muligheter. Elevene ses ikke lenger på som passive mottakere av kunnskap, men som aktive deltagere i egen kunnskapskonstruksjon.

Alt-om-digital-undervisning-i-klasserom

Alt om interaktive skjermer i klasserommet

Hvordan skal et klasserom innredes? Hva sier fagfornyelsen om barnas digitale rettigheter, og hva koster egentlig en interaktiv klasseromsskjerm? Alt dette og mye mer får du vite i vårt digitale oppslagsverk. 

 

Følg oss i sosiale medier

facebook-button
youtbe-button
instagram