<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Smart-board-laering-hvit

Velkommen til vår opplæringsportal 👨‍🎓

Her vil du finne utvalgte videoer, læringsopplegg og pedagogiske blogginnlegg som skal inspirere og hjelpe deg som lærer i gang med bruken av SMART Board i undervisningen.  Lykke til!

SMART Learning Suite lisens (Notebook) og ønsker tilgang til Lumio by SMART?

Meny

Opplæringsvideoer

SMART Board
Lumio by SMART

Læringsopplegg

Kurs og workshop

Aktuelle webinarer
Workshops
Bestill kurs

Hold deg oppdatert

Blogginnlegg
Følg oss på sosiale medier

 

SMART Board

Kom i gang med den interaktive skjermen. Klikk på "flere videoer" for å lære mer.

Lumio by SMART

Kom i gang med programvaren. Klikk på "flere videoer" for å lære mer. 

 

Læringsopplegg

Læringsopplegg som er utarbeidet av våre digitalpedagoger i Lumio by SMART.
Det medfølger en lærerveiledning til hvert av oppleggene.

  Pannekaken_thumbnail

  Læringsopplegg for barnehage og 1.-4. trinn

  Lær om rim og sjangertrekk for eventyr. Les eventyret om pannekaken, gjenfortell og gå på leting etter rim. Løs oppgaver om sjangertrekk og samtale om hvilke sjangertrekk dere finner i eventyret om pannekaken.

  Tema: Eventyr og rim
  Fag: Norsk
  Kjerneelementer: Språket som system og mulighet
  Læringsmål:  Leke med rim og lytte ut språklyder i ord. Lytte til og samtale om skjønnlitteratur. 
  Trinn: Barnehage og 1.-4. trinn

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-pannekaken-og-rim

  Superhelter

  Læringsopplegg for 4.-6. trinn

  Lær å skille mellom ytre og indre egenskaper hos superhelter. Reflekter rundt hva det vil si å være en superhelt, hva det vil si å ha superkrefter og hvilke egenskaper som er karakteristiske for en superhelt. Undervisningsfilen inneholder spillbaserte aktiviteter og oppgaver som kan løses av elevene individuelt eller i samarbeidsgrupper. Lag en egen superhelt og jobb med å bygge ut og beskrive karakterens indre og ytre egenskaper. Elevenes arbeid med sin superhelt kan brukes i et videre skriveprosjekt.

  Tema: Beskrive ytre og indre egenskaper
  Fag: Norsk
  Kjerneelementer: Språket som system og mulighet
  Læringsmål: Beskrive muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter.
  Trinn: 4.-6. trinn

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-superhelter

  Thumbnail-SLSO-Vikings

  Læringsopplegg for 5.-7. trinn

  Lær om vikinger og hvordan de levde, gjennomfør aktiviteter og lær nye ord i et tverrfaglig opplegg på engelsk.

  Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
  Fag: Samfunnsfag og engelsk
  Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og sammenhenger
  Læringsmål: Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg. Lese og  lytte til engelskspråklige sakprosatekster og samtale om innholdet.
  Trinn: 5.-7. 

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i SMART Learning Suite Online og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-Vikings

  Thumbnail-brukerportal_Det-gamle-Egypt

  Læringsopplegg for 5.-7. trinn

  Lær om det gamle Egypt i et tverrfaglig opplegg. Plasser hendelser på en tidslinje og finn Egypt på kartet. Lær om hvordan samfunnet vokste frem langs Nilen og reflekter rundt hva som lå til grunn for menneskenes bosettingsmønster i det gamle Egypt og slik elevene bor i dag. Løs en kode med hieroglyfer og lag egne hemmelige koder.

  Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
  Fag: Samfunnsfag
  Kjerneelementer: Demokratiforståelse og deltakelse
  Læringsmål: Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg. Samtale om hvordan endringer i livsgrunnlag og teknologi påvirker demografi, levekår og bosettingsmønster.
  Trinn:
  5.-7. 

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-Det-gamle-egypt

  Thumbnail-brukerportal-geometri

  Læringsopplegg for 1.-2. trinn

  Jobb med å gjenkjenne og beskrive trekk ved figurene sirkel, trekant, firkant og femkant. Sorter geometriske figurer, spill og løs oppgaver.

  Tema: Geometri
  Fag: Matematikk
  Kjerneelementer: Utforsking og problemløsning
  Læringsmål:  Ordne former ut i fra egenskaper, sammenligne og reflektere over om de kan ordnes på flere måter.
  Trinn: 1.-2.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-Geometri

  barekraftig-utvikling

  Læringsopplegg for 5.-10. trinn

  Lær om bærekraftig utvikling og bli kjent med FNs bærekraftsmål. Jobb med begrepsinnlæring og reflekter over hvilke utfordringer vi står overfor og hva vi kan gjøre for å nå bærekraftsmålene.

  Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap
  Fag: Samfunnsfag, naturfag
  Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, bærekraftige samfunn
  Læringsmål: Utforske og presentere en global utfordring ved bærekraftig utvikling og dens konsekvenser. Utvikle forslag til hvordan man kan bidra til å motvirke utfordringer. 
  Trinn: 5.-10. trinn

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-barekraftig-utvikling

  Den-franske-revolusjonen

  Læringsopplegg for 8.-10. trinn

  Bli kjent med den franske revolusjonen. Gjenfortell enkle trekk fra historien og reflekter rundt hva den franske revolusjonen har betydd for dagens demokrati.

  Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
  Fag: Samfunnsfag
  Kjerneelementer: Demokratiforståelse og deltakelse
  Læringsmål: Reflektere over hvordan menneskene har kjempet for endringer i samfunnet påvirket av historisk kontekst.
  Trinn: 8.-10.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-den-franske-revolusjon

  Jordens-dag_thumbnail

  Læringsopplegg for 1.-7. trinn

  Jordens dag som markeres hvert år den 22. april. Reflekter rundt hva vi kan gjøre for å ta vare på jorden vår, lær om fotosyntesen og jobb med aktiviteter som tar for seg kildesortering og gjenbruk.

  Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling
  Fag: Naturfag, kunst og håndverk
  Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, kunst- og designprosesser
  Læringsmål:  Prøve ut ideer og muligheter i gjenbruksmateriale og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø. Utforske kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem.
  Trinn: 1.-7.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-jordens-dag

  Thumbnail-SLSO-portal-regnskogen

  Læringsopplegg for 4.-7. trinn

  Utforsk regnskogen, lær om dyrene som bor der og reflekter rundt utfordringer ved bærekraftig utvikling. Utgangspunktet for læringsopplegget er hentet fra overordnet del i LK20: "respekt for naturen og miljøbevissthet". 

  Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling
  Fag: Samfunnsfag, naturfag
  Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, bærekraftig samfunn
  Læringsmål: Utforske en global utfordring ved bærekraftig utvikling og dens konsekvenser. Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold.
  Trinn: 4.-7.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-regnskogen

  Thumbnail-SLSO-portal-kroppen-1

  Læringsopplegg for 5.-7. trinn

  Lær om kroppens indre organer, plasser organene på riktig sted og løs andre spillbaserte oppgaver. Gjennomfør et forsøk i klasserommet om minnet vårt og hvordan vi best kan huske ting.

  Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring
  Fag: Naturfag
  Kjerneelementer: Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
  Læringsmål:  Gjøre rede for kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen. Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener.
  Trinn: 5.-7.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-kroppen

  Thumbnail-SLSO-portal-identitet

  Læringsopplegg for 5.-7. trinn

  Hva er identitet? Reflekter over variasjoner i personlig og sosial identitet og utforsk filosofiske tenkemåter.

  Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring
  Fag: Samfunnsfag, KRLE
  Kjerneelementer: Identitetsutvikling og fellesskap. Utforskning av eksistensielle spørsmål og svar. 
  Læringsmål:  Reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring.
  Trinn: 5.-7. 

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-identitet

  Thumbnail-SLSO-portal.magnetisme-1

  Læringsopplegg for 5.-7. trinn

  Kan vi forklare kraften i Star Wars på en naturvitenskapelig måte? Reflekter, skap undring og lær om magnetisme. 

  Tema: Magnetisme
  Fag: Naturfag
  Kjerneelementer: Energi og materie, naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
  Læringsmål: Utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk.
  Trinn: 5.-7.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-magnetisme

  Thumbnail-SLSO-portal1nettvett

  Læringsopplegg for 4.-7. trinn

  Samtale om nettvett og skap refleksjon rundt digital dømmekraft og samhandling på nett.

  Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring
  Fag: Samfunnsfag
  Kjerneelementer: Identitetsutvikling og fellesskap
  Læringsmål: Reflektere over hvordan man deltar i digital samhandling og drøfte hva det vil si å bruke dømmekraft sett i lys av regler, normer og grenser.
  Trinn: 4.-7.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-nettvett

  Thumbnail-SLSO-portal-brøk

  Læringsopplegg for 5.-7. trinn

  Lær om sammenhengen mellom brøk og prosent. Skap refleksjon, løs oppgaver og gjennomfør spillbaserte aktiviteter.

  Tema: Brøk og prosent
  Fag: Matematikk
  Kjerneelementer: Resonnering og argumentasjon, abstraksjon og generalisering
  Læringsmål: Utforske og forklare sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning.
  Trinn: 5.-7.

  Trykk her for å lære mer om hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART og tilpasse filen ditt fag og undervisningstrinn.

  Vis-laringsopplegg-brok-og-prosent

   

  Kurs og workshop

  Aktuelle webinarer

  Her finner du tidligere og planlagte webinarer om interaktiv undervisning.

  Workshop

  Her har vi laget to workshops som tar for seg SMART Board og Lumio by SMART

  slso-thumb
  SMARTBoard

  For å gjennomføre workshopene må du ha tilgang på SMART Board og Lumio by SMART. Det er en fordel at du har vært på kurs, eller har sett opplæringsvideoene før du begynner med oppgaver.

  Bestill kurs

  Vårt utdanningsteam består av 4 digitalpedagoger med lang fartstid i skolen og som kursholdere

  Team-Edu
   

  Hold deg oppdatert

  FCL-1

  Samfundet skole utfordrer tradisjonel undervisning

  Samfundet skole har latt seg inspirere av det nytenkende læringsdesignet bak Future Classrom Lab og delt opp undervisningen i ulike soner med interaktive skjermer fra SMART for å styrke samhandling, utforsking og visualiseringsmulighetene

  Slik-engasjerer-du-elevene-dine-i-smart-learning-suite-online

  Slik engasjerer du elevene dine i Lumio by SMART har en digital undervisningsløsning som fremmer aktive, produserende og engasjerte elever, både i klasserom- og fjernundervisning. 

  Behold-den-naturlige-undervisningsfølelsen-med-smart-og-microsoft-teams

  Behold den naturlige undervisningsfølelsen med SMART og Microsoft Teams 

  Behold den naturlige undervisningsfølelsen og engasjer elevene i et virtuelt miljø med Microsoft Teams og SMART Board selvom de sitter hjemme!

   

  Følg oss i sosiale medier

  facebook-button
  youtbe-button
  instagram