<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Besøk fremtidens klasserom

Én ting er å lese om interaktive løsninger, noe annet er å ha muligheten til å se og prøve. 


Besøk våre demolokaler på Lysaker for å se og
teste våre interaktive skjermløsninger

– og få den fulle opplevelsen av hvilken forskjell teknologien vil utgjøre i klasserommet

Har du ikke anledning til å besøke oss på Lysaker? Vi kan også arrangere demo andre steder i landet, eller over Skype. Huk bare av for alternativet «annet» i skjemaet til høyre, så finner vi en løsning som passer.

Hva får du på en demo hos Interactive?

Hva får du på en demo?

Du vil møte våre digitalpedagoger som allerede bruker interaktive skjermer i sin undervisning, og de vil gi deg en demonstrasjon og veiledning av hvordan skjermene fungerer. 

Hvordan integreres det?

Hvordan integreres det?

Vi vil gjennomgå skjermenes kompatibilitet med teknologi dere allerede bruker i klasserommet (for eksempel programvare og digitalte verktøy, iPad, Chromebook og andre mobile enheter).

Hvorfor interaktivitet?

Hvorfor interaktivitet?

Dialog og samhandling er en sentral faktor i elevenes læring. En interaktiv skjerm skaper og bygger opp under et godt samhandlingsmiljø i klasserommet, som kan være en sterk bidragsyter til å løfte engasjementet i undervisningen.