<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktuelle webinarer

Opptak av webinar 15. oktober

Den 15. oktober fortalte vi om fordelen med en SMART-konto og en skybasert programvare (SLSO) som er integrert med plattformer som lærerne allerede bruker. Pedagogiske muligheter og eksemplifiserer bruk i klasserom, og du kan aktivt være med!  

Dette webinaret passer både for deg som har en ny eller gammel SMART Board, lærere og skoleledere.

Følg med her for oppdatering vedrørende nye webinarer.